Mijn favorieten

Schijndel

Lekker wonen in Schijndel

Met circa 23.000 inwoners is Schijndel een middelgrote gemeente in de Meierij, centraal gelegen ten opzichte van ’s-Hertogenbosch en Eindhoven met goede busverbindingen naar beide steden. Het buitengebied van Schijndel is zeer uitgestrekt en gevarieerd en wordt gekenmerkt door populieren- en kampenlandschappen. Het ongeveer 150 hectare omvattende natuurgebied “Wijboschbroek” mag hierbij niet onvermeld blijven. Schijndel heeft een uitgebreid winkelcentrum en wijkwinkelcentra. Het aanbod is overvloedig en gevarieerd.
 
Onderwijs
Aan onderwijsvoorzieningen bestaat een rijke variatie. Er zijn verschillende basisscholen, waaronder een openbare; ook is er speciaal onderwijs voor sbo/svo. Het voortgezet onderwijs is rijk geschakeerd en omvat een scholengemeenschap (Elde College) met VMBO, HAVO, ATHENEUM en IWOO.
 
Sport en hobby
Praktisch elke sport en hobby is in Schijndel in verenigingsverband te beoefenen, zoals voetbal, hockey, tennis en diverse andere balsporten, zwemmen, boogschieten, bridge, paardrijden enzovoort.
 
Muziek, toneel, theater, monumenten en natuur
Het is allemaal te vinden in Schijndel. In de verschillende culturele accommodaties worden het gehele jaar door op velerlei gebied activiteiten ontplooid. In cultureel centrum ’t Spectrum vindt u de muziekschool (MIK), een creatief centrum en een afdeling dans. De openbare leeszaal/bibliotheek, eveneens in ’t Spectrum, met een afdeling informatie vervult een nuttige functie in de Schijndelse gemeenschap.
 
Het gemeentebestuur getroost zich grote inspanningen om het aanzien van de gemeente te verfraaien en mede daardoor de leefbaarheid te bevorderen. In het kader van dit streven zijn vele straten en wijken met nieuwe bomenaanplant en groenvoorzieningen verrijkt.
 
Er is een beeldenroute uitgezet die aan de hand van een folder (verkrijgbaar bij de gemeente en VVV) belangstellenden langs meer dan vijftig kunstwerken en bezienswaardigheden voert.
 
Het centrum is heringericht en zal nog verdere verbeteringen ondergaan waardoor het ook in de toekomst alleszins goed wonen blijft in Schijndel.
 
De Glazen Boerderij
De Glazen Boerderij is een multifunctioneel gebouw op het centrale marktplein van het Brabantse dorp Schijndel; een uitvergrote, gemiddelde Schijndelse boerderij in glas, die de geschiedenis probeert in te halen met een ‘'geest’' van het verleden. 33 jaar na het eerste initiatief van Winy Maas over de open plek op de markt van zijn geboortedorp is het gebouw gerealiseerd in 2013.
 
Meierijstad
In 2013 besloten de gemeentebesturen van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel samen te gaan in de nieuwe gemeente Meierijstad. In 2017 was Meierijstad een feit. Meierijstad is in oppervlakte de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant. Meierijstad is een verzameling van dorpen en geen echte stad. Er wonen bijna 80.000 inwoners verspreid over 13 dorpen.